Формування компетентної особистості учнів в умовах профільного навчання

/Files/images/elnikova.jpg Науковий керівник – Єльникова Г.В., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічною освітою Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

/Files/images/zlochevska.jpg Психологічний супровід - Злочевська Л.С., практичний психолог, науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації та виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

· /Files/images/uzbasheva.jpg Науковий консультант – Юзбашева Г.С., кандидат педагогічних наук, доцент , завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін.

·

/Files/images/izotova.jpg Методичний консультант – Ізотова Г.В., методист науково-методичної лабораторії математики.

Одна з найскладніших проблем, яка постає перед учнем старшої школи, — вибір майбутньої професії. Вирішення її є важливою як для юної особистості, так і для батьків і вчителів: від правильного вибору професії залежить успіх людини в житті, її самореалізація. Сьогодні змінилися завдання, які ставляться перед школою та педагогами. Традиційна модель освіти, спрямована на передачу майбутньому спеціалістові необхідних знань, умінь і навичок, у наш час втрачає свою перспективність, виникає необхідність зміни стратегічних, глобальних цілей освіти, перестановки акценту зі знань спеціаліста на його людські, особистісні якості, які постають водночас і як ціль, і як засіб його підготовки до майбутньої професійної діяльності.

У Концепції профільного навчання закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі. Впровадження профільного навчання створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

У листопаді 2011 року було підписано договір про спільну діяльність між Нижньосірогозькою ЗОШ І-ІІІ ступенів та Інститутом професійно-технічної освіти Національної Академії Педагогічних Наук України про відкриття на базі Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів експериментального майданчика «Формування компетентної особистості учнів в умовах профільного навчання».

Мета: розробити та апробувати систему профільного навчання на основі компетентнісного підходу формування особистості учнів.

Завдання експерименту:

1. Розробити критерії оцінки результату експерименту.

2. Відстежити розвиток даної проблеми в науковій, педагогічній, психологічній літературі та існуючій практиці роботи .

3. Обгрунтувати педагогічні умови профільного навчання для формування компетентності учнів.

4. Створити умови для доцільної профілізації навчання кожного учня, що сприятиме як розвитку його життєвих компетенцій, такі досягненню успіху через самореалізацію у житті.

5. Забезпечити психологічний супровід у професійному самовизначенню старшокласників.

6. Забезпечення наступно-перспективних зв'язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

7. Створити та здійснити експериментальну апробацію методичного забезпечення у формуванні ключових компетентностей учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки, спрямованої на майбутню професійну діяльність.

8. Узагальнити результати дослідно-експериментальної роботи.

Об'єкт дослідження: освітній простір навчального закладу.

Предмет дослідження : процес формування компетентної особистості учнів в умовах профільного навчання.

Відповідно до мети, об’єкту та предмету досліджень були поставлені завдання експерименту.

Реалізуючи завдання експерименту, ми очікуємо на наступні результати -

якщо запровадити в школі систему профільного навчання на основі компетентнісного підходу, то це дасть можливість:

- забезпечити соціальну адаптацію випускника в житті

- реалізувати системний та індивідуальний підхід до створення структури профільного навчання;

- сприяти набуттю старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності;

- забезпечити сприятливі умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи та суспільних вимог;

- виховувати особистість, здатну до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства

Хронологічні межі експерименту охоплюють 2012 – 2016 роки

І. Підготовчий етап (січень-серпень 2012 року) -

етап підготовки учнівського та педагогічного колективів до впровадження експерименту.

ІІ. Діагностико-концептуальний етап (2012-2013 навчальний рік) –

етап вивчення актуальності впровадження профільного навчання, моніторинг готовності педагогів, підвищення їх кваліфікації та розробка моделі профільного навчання.

ІІІ. Формувальний етап (2013-2015 навчальні роки) –

етап реалізації моделі профільного навчання

IV. Контрольно-узагальнюючий етап (2015-2016 навчальний рік) –

етап моніторингу, аналізу та поширення результатів експериментальної роботи

Завдання етапів експерименту

І. Підготовчий етап( січень - серпень 2012 р.)

1. Визначення та наукове обгрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи.

2. Визначення та аналіз науково-методичної літератури та педагогічного досвіду з теми дослідження.

3. Проведення педагогічної ради, батьківської та учнівської конференції з питання впровадження дослідно-експериментальної роботи з теми «Формування компетентної особистості учнів в умовах профільного навчання».

4. Складання проекту, який забезпечить реалізацію програми дослідно-експериментальної роботи.

5. Проведення вхідного моніторингу «Інформованість вчителів про основні положення профільно зорієнтованої моделі педагогічного процесу».

6. Проведення семінару для вчителів «Організація профільного навчання з метою формування компетентної особистості учня».

7. Проведення підсумків І етапу.

II. Діагностико-концептуальний етап ( 2012 - 2013 н.р.)

1. Вхідна, поточна та заключна діагностика рівнів сформованості основних компетентностей учнів під час реалізації різних організацій профільного навчання.

2. Пілотне дослідження готовності педагогічного, учнівського колективів до експериментальної роботи. «Актуальність упровадження профільного навчання».

3. Створення психологічного, педагогічного та предметного забезпечення вимог до тих видів професійної діяльності педагога, які забезпечують реалізацію і якість профільного навчання.

4. Розробка моделі профільного навчання, яка забезпечить формування основних компетентностей особистості старшокласників.

5. Проведення педагогічного моніторингу «Готовність до роботи у профільних класах».

6. Проведення постійно-діючого семінару «Профільне навчання - основа розвитку особистості».

7. Створення організаційно-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

8. Підведення підсумків II етапу.

III. Формувальний етап ( 2013 - 2015 рр.)

1. Створення педагогічних умов для впровадження інноваційної моделі формування компетентної особистості учнів в процесі навчання у профільних класах.

2. Впровадження в навчально-виховний процес курсів за вибором, елективних курсів, факультативів, враховуючи освітні потреби, нахили і здібності учнів.

3. Апробація моделі мережевої взаємодії освітніх установ району в умовах профільного навчання і профорієнтаційної роботи.

4. Реалізація профільних програм з метою формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією.

5. Забезпечення спадково-перспективних зв'язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

6. Організація спільної роботи школи і районного центру зайнятості з метою завершення профільного самовизначення старшокласників і формування в них здібностей для продовження навчання у відповідній сфері професійної освіти, свідомого вибору робітничих професій, самоосвіти.

7. Моніторинг якості профільного навчання.

8. Підведення підсумків III етапу.

IV.Контрольно-узагальнюючий етап (2015 - 2016 рр.)

1. Самооцінка результатів і процесу дослідження проблеми.

2. Моніторинг та аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи.

3. Проведення експертизи інноваційної діяльності педколективу.

4. Моніторинг змін діяльності школи з даної теми.

5. Презентація результатів роботи педагогічного колективу «Інноваційний підхід до профільного навчання і до профільної підготовки старшокласників».

6. Проведення науково-практичної конференції з питання «Формування компетентної особистості учнів в умовах профільного навчання» для вчителів району.

7. Підготовка та видання методичного посібника з теми експерименту.

8. Підготовка наукового звіту про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

Кiлькiсть переглядiв: 562

Коментарi

  • Галина Єльникова

    2014-11-19 20:03:34

    Сьогоднішня зустріч за круглим столом показала зацікавленість обох сторін (школа - Інститут) у спілкуванні щодо вироблення механізмів формування/самоформування емоційної сфери взаємодії - життєвої, навчальної, субординаційної тощо. Сучасність орієнтує на переоцінку цінностей, активну життєву позицію. Кожна людина має самостійно вибирати траекторію і шляхи власного розвитку, поступово переходячи у взаємодії від позиції об'єкта до позиції суб'єкта. Дякую за участь у спілкуванні, бажаю успіхів і нових плідних зустрічей...

Новини

Календар

Попередня Липень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031